ODKRYJ NOWY SKLEP GEPETTO!

Regulamin

DZIAŁY

Regulamin

l. DEFINICJE

a. „Sprzedawca”, „Sprzedający” – Gepetto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000796649, NIP 8982251882.

b. „Sklep”, „Strona” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://weargepetto.pl/ oraz na jej podstronach.

c. „Klient”, „Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia.

d. „Konto” — konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

e. „Polityka” – Polityka prywatności i polityka plików cookies.

f. „Serwis naprawczy” – usługi odpłatnej naprawy okularów.

g. „Cookie” – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Sklepu na dysku twardym komputera Użytkownika. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Sklepu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

h. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, korzystania z usług Serwisu naprawczego, oraz tworzenia Konta Klienta.

2. Przed dokonaniem rejestracji Konta lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

4. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, umieszczania materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

6. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

7. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

8. Koszty dostawy towaru zakupionego w Sklepie, jeżeli nie wskazano inaczej, ponosi Kupujący.

III. KONTO KLIENTA

1. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji, dostępnego na podstronie Sklepu. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

2. W formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola i wypełnienie odpowiednich pól.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Kliknięcie w przycisk założenia Konta przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

6. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

7. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez: a. wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie Sklepu.

Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę;

b. Wybranie opcji „USUŃ KONTO” w profilu Klienta w Sklepie.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w przypadku zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu, w przypadku podania danych o charakterze bezprawnym lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.

IV. OFEROWANE TOWARY

1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie są wytwarzane przez Sprzedającego lub na jego zlecenie oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający informuje Klienta, iż odcienie i kształty z uwagi na specyfikę towaru mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

3. Niektóre oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu zarówno koloru jak i kształtu przedmiotu.

4. Sprzedający zastrzega, iż produkty oferowane w zakładce “OUTLET” pochodzą z końcówek kolekcji i mogą nosić skazy i niewielkie wady, nie wpływające na jakość użytkowania.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wybrać jedną z form kontaktu wskazaną na podstronie Kontakt.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient na odpowiednich podstronach Sklepu wybiera towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i dodanie ich do koszyka.

5. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

6. W celu kontynuacji złożenia zamówienia, Klient powinien kliknąć przycisk „Zamawiam”.

7. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji zakupu „bez Konta”, podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować.

8. Na podstronie weryfikacji koszyka Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności, miejsca dostarczenia towaru oraz dodania kodu rabatowego. Na tym etapie Klient, który zamawia okulary korekcyjne, powinien wprowadzić dane umożliwiające Sprzedawcy wykonanie okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami lekarskimi wskazanymi na wydruku z badania.

9. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją okularów dokonaną przez Klienta oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e- mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

10. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe, chyba że Klient wybrał inaczej. Dokonanie płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana w terminie ustawowym.

11. Płatność odbywa się drogą elektroniczną lub za pobraniem. Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy, karta kredytowa, wpłata na konto, płatność za pobraniem (nie dotyczy produktów w przedsprzedaży oraz przygotowywanych na specjalne życzenie Klienta).

12. W przypadku braku zapłaty za zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, zamówienie zostaje anulowane.

13. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących podanych parametrów soczewek, Sprzedawca lub jego przedstawiciel może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

14. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem płatności za zamówienie.

15. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, generowana automatycznie do każdego zamówienia.

16. Dokonując zakupu i akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

17. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia dostępny jest na karcie produktu przed dodaniem go do koszyka, w odpowiednim polu opisu produktu.

2. Czas realizacji zamówienia widoczny na karcie produktu liczony jest w oparciu o dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy) oraz stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu, który może ulec wydłużeniu.

3. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia na etapie jego realizacji przed wysyłką, w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia lub wystąpienia tymczasowego braku magazynowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podanej na Stronie.

4. Dostawa następuje przesyłką kurierską z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Klienta. Nie jest możliwy odbiór osobisty.

5. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

6. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości dostawy zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

8. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na

podstronie Sklepu (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie; oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całkowity koszt towaru powiększony o równowartość najtańszego kosztu wysyłki towaru, jedynie w przypadku zwrotu całkowitego, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta produktu w paczce zwrotnej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy bez wad i uszkodzeń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. WYMIANY TOWARU

1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru, który został mu dostarczony pierwotnie w ramach zamówienia, w terminie 14 dni, na towar identyczny wolny od wad. Termin do wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa wymiany towaru Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o wymianie towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e- mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza wymiany towaru, zamieszczonego na podstronie Sklepu, z opisem i zaznaczeniem miejsca wystąpienia wadliwości, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin wymiany towaru wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Prawo wymiany towaru nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie; oraz do umów o Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem Świadczenia, że po spełnieniu Świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wymiany towaru Sprzedawca przesyła Klientowi nowy produkt, wolny od wad fabrycznych, zgodnie z czasem realizacji widocznym na karcie danego produktu w Sklepie, liczonym od dnia otrzymania od Klienta produktu wadliwego. Wymiana obowiązuje tylko na ten sam produkt, o tym samym kodzie SKU (o tym samym wzorze i kolorze).

7. Klient powinien odesłać wadliwą rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o prawie do wymiany. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wadliwej rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia wadliwości rzeczy.

IX. REKLAMACJA TOWARU

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3. Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany „Formularz Reklamacji”, dostępny na Stronie, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki.

4. Reklamowany towar należy odesłać na adres podany na Stronie w sekcji Zwroty towaru.

5. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

6. Reklamacja nie przysługuje w przypadku naturalnego zużycia części towaru, rażącego zaniedbania towaru, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji, o czym Sprzedający poinformuje uprzednio drogą mailową na adres wskazany w załączonym Formularzu Reklamacji.

12. Zwrot towaru, co do którego została orzeczona niezasadność reklamacyjna, następuje na koszt Klienta, przesyłką kurierską z płatnością za przesyłkę zwrotną za pobraniem.

X. SERWIS NAPRAWCZY

1. Usługi Serwisu naprawczego świadczone są odpłatnie.

2. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego zgodnie z wytycznymi niniejszej sekcji Regulaminu.

3. Pierwszym krokiem zgłoszenia jest kontakt z Serwisem pod adresem serwis@gepetto.shop celem potwierdzenia możliwości zrealizowania takiej naprawy, dopiero po uprzednim kontakcie Klient może wysłać nam docelowe zgłoszenie serwisowe.

4. Zgłoszenie okularów do Serwisu Klient może zrealizować jedynie wysyłając okulary na adres Serwisu podany w zwrotnej wiadomości e-mail po zrealizowaniu pkt. 2 powyżej. Okulary należy wysłać w futerale ochronnym wraz z wypełnionym i wydrukowanym formularzem naprawy serwisowej zawierającym numer zamówienia oraz dane Klienta.

5. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części zamiennych do okularów takich jak zauszniki czy fronty. W przypadku braku posiadania części zamiennych do danego modelu oraz braku możliwości ich ponownego wyprodukowania serwis może odmówić wykonania naprawy z ww. względu.

6. Czas każdej naprawy rozpatrywany jest indywidualnie, o czym Klient jest informowany drogą e-mail. Standardowy czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 5 powyżej. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, Klient zostanie o tym poinformowany. Serwis zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach przedłużenie czasu naprawy.

7. O przyjęciu do naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających wstępną wycenę, wysłaniu naprawionych okularów lub innych sytuacjach Klient zawsze zostanie poinformowany drogą e-mail. Kontaktujemy się zawsze przy użyciu adresu e-mail podanego w formularzu naprawy serwisowej.

8. W przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej przez Serwis do Klienta, zawierającej naprawione okulary, zostanie wysłana prośba o uiszczenie kosztów ponownej wysyłki okularów do Klienta.

9. Ryzyko uszkodzenia okularów w czasie transportu do Serwisu ponosi Klient. Okulary powinny być należycie zapakowane i zabezpieczone przed ewentualną szkodą. Okulary powinny znajdować się w oryginalnym futerale ochronnym.

10. Koszty przesyłki okularów do Serwisu celem dokonania odpłatnej naprawy ponosi Klient. Serwis odbiera tylko przesyłki nadane bezpośrednio na adres serwisu, nie ma możliwości odbioru przesyłek nadanych do „paczkomatów” ani przesyłek pobraniowych.

11. Koszty przesyłki okularów z Serwisu do Klienta po wykonaniu naprawy również ponosi Klient. Serwis nadaje przesyłki wyłącznie za pomocą kuriera DPD, a koszt przesyłki jest stały i wynosi 15 złotych brutto.

12. W momencie odbioru przesyłki od Serwisu zawsze należy sprawdzić stan przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera. Jeżeli istnieje podejrzenie, że przesyłka została uszkodzona należy bezzwłocznie sprawdzić stan przesyłki, każda paczka powinna być dokładnie zaklejona taśmą zabezpieczającą. Jeżeli widać ślady przerwania taśmy, oznacza to, że przesyłka została uszkodzona lub była otwierana przez osoby nieupoważnione. Jeżeli zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu, należy wspólnie sporządzić odpowiedni protokół powstania szkody.

13. Klientowi nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku umowy o usługę na zamówienie.

14. W przypadku stwierdzenia przez Serwis innych uszkodzeń w trakcie naprawy, powodujących wzrost kosztów naprawy — serwis poinformuje o ewentualnych dodatkowych uszkodzeniach oraz kosztach ich naprawy. Informację wysyłamy zawsze za pomocą e-mail, a na decyzję czekamy do 7 dni od daty wysłania wiadomości. W przypadku braku decyzji okulary mogą zostać odesłane w stanie nienaruszonym na adres Klienta.

15. Serwis zawsze jest upoważniony do odmowy wykonania naprawy bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku, kiedy Serwis nie posiada części zamiennych do wykonania takiej usługi.

16. Serwis udziela na wykonywane usługi naprawcze 30 dniowej gwarancji, po tym terminie gwarancja przepada i można dokonać kolejnej naprawy jedynie w formie odpłatnej.

17. 30 dniowej gwarancji nie podlegają okulary które były przez ten czas źle eksploatowane, niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem. Instrukcja jest dostępna na Stronie w sekcji Regulaminy.

18. Jeżeli serwis dopatrzy się wad sugerujących własnoręczną ingerencję w naprawiany element, również może odmówić naprawy w ramach gwarancji 30 dniowej.

19. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za inne uszkodzenia powstałe przed naprawą, a nie zgłoszone przez Klienta jako do naprawy.

20. Wycena naprawy następuje zawsze indywidualnie jednak zawsze w oparciu o cennik dostępny na Stronie. Po otrzymaniu zgłoszenia serwisowego od Klienta serwis wycenia naprawę i przesyła taką informację na adres e-mail podany w formularzu. Na decyzję czekamy do 7 dni od daty wysłania wiadomości. Po pozytywnej decyzji, serwis podejmuje się naprawy. W przypadku braku decyzji lub negatywnej decyzji odsyłamy towar na koszt Klienta na adres podany w zgłoszeniu serwisowym.

21. Każdy Klient oddający urządzenie do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Oddając urządzenie, dobrowolnie akceptuje niniejszy Regulamin.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

XIII. POLITYKA COOKIES

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, służących do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu Klientów o zmianie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.weargepetto.pl. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres email).

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020, 1575).

4. Klient może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami.

6. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami to:_kontakt@gepetto.shop.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres

pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy (*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o

świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić

Sprawdź co u nas
Pisali o nas
Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Twój koszyk (0)

Masz kod zniżkowy?

Kwota:
0.00